Siste nytt:

Spørsmål og innspill ift DC kan rettes til Øyvind Ambros Sollid, tlf: 94793297. - mail: oyvind.sollid1@gmail.com

Referat fra det konstituerende møtet på Oppdal vedlegges.

e.f. H.S.

 

Lørdag 20.01.2018 ble det skrevet historiie i Dovrefjellcupen. Denne dag ble Dovrefjellcuen stiftet på nytt med valg av vedtekter og styre.

Møtet holdt på skytterhuset på Oppdal

Til dette møtet er innkalt en valgt repr. fra hvert av samlagene i Dovrefjellcupen

Det innkalles til stiftelsesmøte for Dovrefjellcupen på Oppdal lørdag 20. januar kl. 12.00. Møtet holdes på skytterhuset.

Grunnen til at dette kalles et stiftelsesmøte er en del formaliteter rundt dette med å bli registrert med eget org.nr.

Til dette møtet er innkalt en repr. fra hvert av samlagsne i Dovrefjellcupen - fortrinnsvis leder av feltutvalgene

Dovrefejellcupen har som kjent eksistert lenge, men nå blir Dovrefjellcupen gitt en organisatorisk forankring i skyttersamlagene og de arr. skytterlagene.

Dovrefjellcupen ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Vi takker for innsatsen i året som er gått, og ønsker lykke til i det nye året!

 

Bildet: Fra v. Stein Narjord, Torbjørn Furuhovde, Odd Kolrud, Arne Helgetun og Ivar Otto Husby. Foto: Hans Sollid

Til Samlagene

Skytterlagsledere i arrangørlegene for finalen.

 

Møte i Dovrefjellcupen

Møte avholdes i skytterhuset på Oppdal lørdag 4. november kl. 12.00  (er bestilt)

Møteleder: Hans Sollid

"Sjøloppnevnt" sekr som han kaller seg, Hans Sollid ønsker å slutte i Dovrefjellcupen. Han levere her sine siste statistikker og årsmelding. 

Han benytter anledningen til å takke alle skytterne, alle lag og samlag for et meget godt samarbeid til beste for norsk feltskyting.

Nå må lag og samlag ta tak i dette slik at Dovrefjellcupen kan videreføres.

Endelig har jeg fått gjort ferdig premielistene og oppgjørsskjemaet for årets Dovrefjellcup.

Dette er Ikke noe spesielt mye å være stolt over for en selvvalgt sekretær, men i år har det bare blitt slik. Det har tatt sin tid, og det har sin grunn. Jeg har rett og slett følt meg utkjørt. Premielistene og den lagvise oppgjørslista blir sendt lag og samlag i dag sammen med pengene. Det er bare loven om tingenes iboende f..skap so gjør at jeg ikke klarer å få lagt ut den lagvise oppgjørslista på nettet.

Holmemstranda har trukket seg som framtidig arr. av stevner i Dovrefjellcupen. Det betyr at vi kan sette opp ei korrigert terminliste. Vi utfordret Romsdal skyttersamlag om å komme med et alternativ. Det har ikke framkommet, slik at dette etter all sansynlighet bir terminlsta for 2018.

Denne lista går i dag ut til samtlige samlag  som har stevnet i Dovrefjellcupen.

 

Det betyr at dersom Romsdal klarer å hoste opp en arr. på Palmesøndag, blir det ikke noe DC-stevne i Romsdal i 2018. Utfordringen er sendt til Romsdal og vi avventer situasjonen.

Sider