Siste nytt:

Det ble Egil Magne Hammervold ( nr. 2 fra v.) fra Eidsfjord og Eidsøra skytterlag som til slutt sto igjen som vinner av finalen i årets Dovrefjellcup.  Han var ett fattig innertreff foran Roger Nilsen, Tynset, t.v. hhv 12/6 og 12/5. Tredje beste finaleskytter var Tor Gaute Jøingsli t.h. Lom&Skjåk med 11/7. I midten Odd Sverre Håkenstad, Lesja som heller ikke denne gangen nådde opp. 

Her er den komplette rangeringen med både fin og grovfelt etter det siste stevnet i årets Dovrefjellcup. 

Gjør dere oppmerksom på at denne filen kun inneholder rangering for grovfelt. Rangeringen for finfelt kommer når alle resultatene er kommet inn og ført opp!

All den tid det ikke er framkommet noen protester på resultatene sammenlagt så langt, dvs. tom DC-14, settes det en frist for protest på sammmenlagtstillingen som publiseres nå i kveld, til i morgen kl. 11.00. En ev. protest på Hjerkinnstevnet må foreligge 10 min etter at lagslista/ sammenlagtlista er slått opp på veggen.

1. For å få skyte finale må du ha skutt minst 5 stevner

2. Ved poenglikhet for å kvalifisere seg til finalen teller flest stevner med 26 - 24 - 22 poeng osv. Dette er det ikke tatt høgde for i regneformlen i excell, så dette blir kontrollert spesielt etter at sammenlagtlistene er klare.

3. I finalene skytes det om en klassemedalje i hver klasse - også i kl. 1

4. I finelene teller innertreff med en gang. Ved likhet treff/innertreff skytes det om.

Vi har fått korrigert res.liste fra DC-10 Lesja.

Bildet: Lørdagens helt var Trond Erlien som stile med gravemaskina si. Takket væe den var det mulig å få rekonstruert standplassene på Glåmosstevnet.

DC-11 Glåmos og DC-12 Rørs som sammen danner Den norske Fjellmaraton i feltskyting ble et vårløsingsstevne. Men etter hjelp av gravemaskin for å bygge opp att standplasser på Glåmosstevnet  på lørdag fikk arr. alle gjennom. 

Sider