Du er her

Hjem

Det ble Egil Magne Hammervold ( nr. 2 fra v.) fra Eidsfjord og Eidsøra skytterlag som til slutt sto igjen som vinner av finalen i årets Dovrefjellcup.  Han var ett fattig innertreff foran Roger Nilsen, Tynset, t.v. hhv 12/6 og 12/5. Tredje beste finaleskytter var Tor Gaute Jøingsli t.h. Lom&Skjåk med 11/7. I midten Odd Sverre Håkenstad, Lesja som heller ikke denne gangen nådde opp. 

Men han kunne til gjengjeld glede seg over at sønnen Ola Syver Håkenstad vant rekruttklassa. Dermed klarte Ola Syver det faren alødri har klart, å vinne i Dovrefjellcupen. 

Redaksjonen jober med saken og kommer tilabke til finaleresultatene og bilder fra premieutdelinga så fort som råd er.

Resultater – finalen i Dovrefjellcupen i feltskyting 2018

Finfelt:

Kl. rekr.: 1. Ola Syver Håkenstad, Lesja 12/7, 2. Marius Mikkelsen, Surnadal 11/5, 3. Ingrid Trønnes, Folldal 11/4, 4. Lars-Erik Lande, Reinskytten 9/4, 5. Vegard Fjærli, Bæverdalen 7/1

Kl. e.rekr.: 1. Erling Waag, Surnadal 12/11, 2. Jørn Strypet, Alvdal 1278, 3. Per Voll, Folldal 12/8, 4. Signe Eggestøl Husby, Sunndal 11/6, 5. Marita Brendjord, Lesja 10/6.

Kl. Jr.: 1. Karen Snekvik, Surnadal 12/8, 2. Hans Øie Bævre, Bæverdalen 11/10, 3. Håkon Gammelseter Tolaas, Nesjestranda&Skåla 10/3, 4. Bjørnar Rasmussen Aurdal, 9/7, 5. Ronja Hammervold, Eidsvåg & Eidsøra 9/3.

Kl. V65: 1. Arnfinn Kamsvåg, Sunndal 12/9, 2. Idar Moseng, Nora 12/7, 3. Ivar Otto Husby, Trondhjems 12/6, 4. Niklas Haugerønning, Byneset 11/7.

Kl. V73: 1. Arne Brendryen, Folldal 12/8, 2. Hans Sollid, Alvdal 12/7, 3. Jostein W Hoseth, Rennebu 12/5, 4. Ludvik Gravem, Sunndal 11/8, 5. Halvor Berger, Bjørnen 11/4

Grovfelt:

Kl. 2: 1. Tore Mogset, Rindal 8/4, 2. Thomas Stensvold, Soknedal 6/3, 3. Åge Sandnes, Glåmos 6/2, 4. Morten Randen, Røros 3/1, 5. Silje Hammervold, Eidsvåg& Eidsøra 0/0

Kl. 3: 1. Ole Kristian Brøndstad, Lomundal 9/6, 2. Martin Strypet, Alvdal 8/6, 3. Geir Håkon Nystuen, Tynset 8/2, 4. Odd Arne Pedersen, Fåset 6/2, 5. Helge Tørresvold, Glåmos 6/1.

Kl. 4: 1. John Nordvik, Surnadal 11/9, 2. Arild Duaas, Orkla 11/6, 3. Terje Røstad, Soknedal 11/3, 4. Per Erik Oldertrøen, Tynset 10/3, 5. Anders Silset, Heim/Hemne 8/4

Kl. 5: 1. Egil Magne Hammervold, Eidsvåg&Eidsøra 12/6, 2. Roger Nilsen, Tynset 12/5, 3. Tor Gaute Jøingsli, Lom&Skjåk 11/7, 4. Esten Skårild, Heim/Hemne 11/6, 5. Odd Sverre Håkenstad, Lesja 8/1.

Kl. V55: 1. Hans Iver Kojedal, Røros 11/5, 2. Bjørn Snekvik, Bæverdalen 10/2, 3. Oddvar Dalen, Fåset 10/2, 4. Åsmund Skårild, Heim/Hemne 8/3, 5. Ragnvald Hansen, Heim/Hemne 8/2

I det følgende bildene presenteres finalistene i den rekkfølgen de hadde sammenlagt, plassert fra v. dvs. at vinneren sammenlagt står til v. osv. Finalevinneren er markert.

Kl. rekr. Fra v. Vegard Fjærli, Bæverdalen, Ingrid Trønnes, Folldal, Marius Mikkelsen, Sunndal, Ola Syver Håkenstad, Lesja - finalevinner - gylt med. , Lars-Erik Lunde, Reinskytten

Kl. e.rekr.: Erling Waag, Surnadal - finalevinner og gylt med., Jørn Strypet, Alvdal, Marita Brendjord, Lesja, Signe Eggestøl Husby, Sunndal, Per Voll, Folldal

Kl. jr.: Hans Øie Bøvre, Bæverdalen, Ronja Hammervold, Eidsvåg&Eidsøra, Brjørnar Rasmussen Aurdal, Sykkylven, Håkon Gammelseter Tolaas, Nesjestranda&Skåla, Karen Snekvik, Surnadal - finalevinner og gylt med.

Kl. V65: Ivar Otto Husby, Trondhjems, Arnfinn Kamsvåg, Sunndal - finalevinner og gylt med., Idar Moseng, Nora, Peder Amundsgård, Nesjestranda&Skåla, Nic. Haugerønning, Byneset

V73. Ludvik Gravem, Sunndal, Jostein W Hoseth, Rennebu, Arne Brendryen, Folldal - finlevinner og gylt med., Halvor Berger, Bjørnen, Hans Sollid, Alvdal

Kl. V55: Hans Iver Kojedal, Røros - finlevinner og gylt med., Åsmund Skårild, Heim/Hemne, Oddvar Dalen, Fåset, Bjørn Snekvik, Bæverdalen, Ragnvald Hansen, Heim/Hemne

Kl. 2: Thomas Stenvoll, Soknedal, Tore Mogset, Rindal - finalevinner og gylt med., Morten Randen, Røros, Åge Sandnes, Glåmos, Silje Hammervold, Eidsvåg&Eidsøra

Kl. 3: Geir Håkon Nystuen, Tynset, Ole Kr. Brønstad, Lomundal - finalevinner og gylt med., Martin Strypet, Alvdal, Helge Tørresvold, Glåmos, Odd Arne Pedersen, Fåset

Kl. 4: terje Røstad, Soknedal, Arild Duaas, Orkla, John Nordvik, Surnadal - finalevinner og gylt med, Anders Silseth, Heim/Hemne, Per Erik Oldertrøen var femtemann, man var reist hjem

Kl. 5: Roger Nilsen, Tynset, Egil Magne Hammervold, Eidsvåg&Eidsøra - finalevinner i kl. 5 og totalvinner og årets Dovrefjellcupmester - Odd Sverre Håkenstad, Lesja, Esten Skårild, Heim/Hemne, Tor Gaute Jøingsli, Lom&Skjåk